page_banner

cynnyrch

YN FYW


Manylion y Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Trosolwg o'r Cwmni

Mae Viveve, Inc., is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Viveve Medical, Inc., yn gwmni iechyd personol menywod wedi'i leoli yn Englewood, Colorado. Mae Viveve wedi ymrwymo i hyrwyddo atebion newydd i wella lles ac ansawdd bywyd cyffredinol menywod. Mae'r cwmni'n canolbwyntio ar fasnacheiddio dyfais feddygol chwyldroadol, an-lawfeddygol, an-abladol sy'n ailfodelu colagen ac yn adfer meinwe'r fagina. Mae System Viveve®, sydd â phatent rhyngwladol, yn ymgorffori technoleg Radiofrequedd Monopolar wedi'i oeri â Cryogen (CMRF) i gyflenwi gwres cyfeintiol yn unffurf wrth oeri meinwe wyneb yn ysgafn i gynhyrchu neocollagenesis mewn un sesiwn yn y swyddfa. Yn yr Unol Daleithiau, mae'r System Viveve yn cael ei chlirio gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau (FDA) i'w defnyddio mewn gweithdrefnau llawfeddygol cyffredinol ar gyfer electrocoagulation a hemostasis. Derbyniwyd cymeradwyaethau a chliriadau rheoliadol rhyngwladol ar gyfer llacrwydd y fagina a / neu welliant mewn arwyddion swyddogaeth rywiol mewn mwy na 50 o wledydd.

Mae Viveve yn parhau i ddatblygu ei raglen datblygu clinigol mewn anymataliaeth wrinol straen (SUI). Fel yr adroddwyd ym mis Rhagfyr 2020, bwriad newidiadau a gymeradwywyd gan FDA i brotocol treial PURSUIT canolog yr Unol Daleithiau yw cryfhau'r astudiaeth gyffredinol a'i photensial i gyflawni ei phwynt terfynol effeithiolrwydd sylfaenol. Roedd newidiadau astudio gan gynnwys cynnydd ym maint y treial a meini prawf dethol cleifion mwy caeth yn ganlyniad arweiniad gan Fwrdd Cynghori Clinigol Viveve ar adolygiad o ganlyniadau cadarnhaol o astudiaethau dichonoldeb ac preclinical SUI y Cwmni. Derbyniodd Viveve gymeradwyaeth FDA i’w gais Eithriad Dyfais Ymchwiliol (IDE) i gynnal y treial PURSUIT aml-fenter, ar hap, dwbl-ddall, a reolir gan ffug ar gyfer gwella SUI mewn menywod ym mis Gorffennaf 2020 a chymeradwyaeth FDA i’w ddiwygiadau y gofynnwyd amdanynt i’r protocol IDE fel adroddwyd ar 10 Rhagfyr, 2020. Adroddwyd am gychwyn y treial ar Ionawr 21, 2021 ac mae cofrestriad pwnc ar y gweill. Os yw'n bositif, gall canlyniadau'r treial PURSUIT gefnogi arwydd SUI newydd yn yr UD

YN THThe Viveve System yn darparu triniaeth un sesiwn i gynhyrchu colagen ac adfer meinwe. Mae'r modd deuol YN CODI TRINIAETH FYW AC YN DIOGELU'R LLAWER SY'N GWRESO'R TISSUE DEEPER. Mae'r Driniaeth Viveve yn ddiogel ac yn effeithiol.

CYNHYRCHION INCONTROL yn cryfhau cyhyrau llawr y pelfis ac yn tawelu cyhyr yr anfantais gan ddefnyddio electrostimiwleiddio patent gyda lefelau uchel ac isel o ysgogiad i drin anymataliaeth wrinol a fecal. Dyfais wedi'i chlirio gan FDA yw Attain.

Y Driniaeth Viveve

CYFLWYNIR TRINIAETH VIVEVE trwy'r SYSTEM VIVEVE, dyfais radio-amledd patent wedi'i oeri â chryogen sy'n ailadeiladu colagen naturiol i wella cyfanrwydd strwythurol y fagina ac i gynnal yr wrethra. Dyluniwyd y system i drin menywod sy'n profi anymataliaeth wrinol - gollwng wrin wrth chwerthin, pesychu, tisian neu neidio; camweithrediad rhywiol a llacrwydd y fagina - ymestyn ac ehangu meinwe'r fagina ar ôl genedigaeth, gydag oedran neu oherwydd newidiadau hormonaidd. Mae astudiaethau wedi dangos canlyniadau parhaus i 12 mis.EC

1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (1)
1 (3)

 • Blaenorol:
 • Nesaf:

 • Gadewch Eich Neges

  Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom

  Cynnyrch categorïau

  Canolbwyntiwch ar ddarparu atebion mong pu am 5 mlynedd.

  Gwerthu'ch offer